Ronin ART


Bokštiniuose aruoduose laikomų atsargų valdymas


Įmonės „Ronin“ siūloma atsargų valdymo sistema (ART Inventory Management System) padeda be vargo valdyti jūsų įmonės atsargas. Jau šešiolika metų įmonė „Ronin System Solutions“ tobulina ART sistemą, kurdama vis geresnes lazerines matavimo priemones ir vis išmanesnę
programinę įrangą.

ART sisteminė programinė įranga (ART System Software) pateikia naudotojui vertingų įžvalgų apie tai, kas vyksta visame objekte, konkrečiame bokštiniame aruode ar apskaitos dokumentuose.
Suderindama ir sinchronizuodama šiuos tris svarbius veiksnius, ART sistema suteikia saugyklos savininkui galimybę suderinti apskaitos duomenis su tuo, kas fiziškai vyksta bokštiniame aruode.

Atsargų valdymas prasideda nuo išsamios kasdienės apžvalgos apie tai, kas vyksta objekte. Tam didelę reikšmę turi bokštinių aruodų išdėstymas ir skaičius, taip pat saugomų grūdų rūšis, klasė, tankis ir kiti rūšiavimo kriterijai. Ši informacija, kartu su lazerinio skenavimo įrenginių infrastruktūra, kuriuos pasitelkiant nuolat matuojama užimta vieta saugykloje, ir yra ART sistemos pagrindas.

ART duomenų vizualizavimo programinė įranga (ART Dashboard Software) padeda įvertinti bokštinių aruodų duomenis, informaciniame skydelyje pasirinkus bet kurį bokštinį aruodą. Šiame puslapyje pateikti visi ankstesni skenavimo duomenys, taip pat matavimo metu buvusi saugomų produktų masė, tūris ir tankis. Be to, jame bokštiniai aruodai suskirstyti pagal saugomų produktų rūšį, tankį ir klasę. Vieno bokštinio aruodo ART rodinyje (ART Single Bin View) operatorius gali peržvelgti paskutinių dešimties paskelbtų nuskaitymų rezultatus.
Šiame puslapyje taip pat pateikiama esama bokštinio aruodo aparatinės ir programinės įrangos būsena. Būsenos piktogramos ir pranešimų skirtukas teikia informacijos apie dabartinę ataskaitų teikimo tvarkaraščio, infrastruktūros patikimumo, pasenusių nuskaitymų, dulkėtų ar perpildytų saugyklų būseną. Visi šie duomenys pagrindžia ataskaitoje pateiktų duomenų patikimumą ir nurodo operatoriui galimus sistemos arba duomenų pažeidimus. 

 • Kasdienis apskaitos duomenų ir faktinių saugyklose esančių atsargų duomenų suderinimas
 • Perteklinių ir deficitinių pozicijų laikui bėgant nustatymas
 • Nuotolinio biuro priežiūra ir informavimas
 • Duomenų tendencijos
 • Pagal prenumeratos sąlygas, „ART Dashboard“ programinė įranga gali siųsti ART debesijos valdymo platformai (ART Cloud Management) duomenis, kad iš vienos platformos butų pasiekiami kelių objektų duomenys
 • Išsami grūdų judėjimo apžvalga kiekvienoje saugykloje
 • Galimybė lengviau gauti duomenis apie temperatūrą kiekviename bokštiniame aruode (papildoma funkcija) 

Sandėlių atsargų valdymas

Įmonės „Ronin“ siūloma atsargų valdymo sistema (ART Inventory Management System) padeda be vargo valdyti jūsų įmonės atsargas. Jau šešiolika metų įmonė „Ronin System Solutions“ tobulina ART sistemą, kurdama vis geresnes lazerines matavimo priemones ir vis išmanesnę programinę įrangą.

ART sisteminė programinė įranga (ART System Software) pateikia naudotojui vertingų įžvalgų apie tai, kas vyksta visame objekte, konkrečiame sandėlyje ar apskaitos dokumentuose. Suderindama ir sinchronizuodama šiuos tris svarbius veiksnius, ART sistema suteikia operatoriui galimybę suderinti apskaitos duomenis su tuo, kas fiziškai vyksta sandėlyje.
Atsargų valdymas prasideda nuo išsamios kasdienės apžvalgos apie tai, kas vyksta objekte. Tam didelę reikšmę turi sandėlių išdėstymas ir skaičius, taip pat saugomų grūdų rūšis, klasė, tankis ir kiti rūšiavimo kriterijai. Ši informacija, kartu su lazerinio skenavimo įrenginių infrastruktūra, kuriuos pasitelkiant nuolat matuojama užimta vieta saugykloje, ir yra ART sistemos pagrindas.

ART duomenų vizualizavimo programinė įranga (ART Dashboard Software) padeda įvertinti saugyklų duomenis, informaciniame skydelyje pasirinkus bet kurį bokštinį aruodą arba sandėlį. Šiame puslapyje pateikti visi ankstesni skenavimo duomenys, taip pat matavimo metu buvusi saugomų produktų masė, tūris ir tankis. Be to, jame sandėliai suskirstyti pagal saugomų produktų rūšį, tankį ir klasę. Vienos saugyklos ART rodinyje (ART Single View) operatorius gali peržvelgti paskutinių dešimties paskelbtų nuskaitymų rezultatus.
Šiame puslapyje taip pat pateikiama esama sandėlio aparatinės ir programinės įrangos būsena. Būsenos piktogramos ir pranešimų skirtukas teikia informacijos apie dabartinę ataskaitų teikimo tvarkaraščio, infrastruktūros patikimumo, pasenusių nuskaitymų, dulkėtų ar perpildytų sandėlių būseną. Visi šie duomenys pagrindžia ataskaitoje pateiktų duomenų patikimumą ir nurodo operatoriui galimus sistemos arba duomenų pažeidimus. 

 • Atsargų ataskaita (.pdf formatu) skelbiama kasdien. Šioje ataskaitoje išsamiai aprašoma atsargų, buvusių kiekviename sandėlyje ataskaitos sudarymo metu, masė (tonomis), tūris ir tūrinis tankis.
 • Sistemos tinkamumo ataskaita (.pdf formatu) skelbiama kasdien. Šioje ataskaitoje aprašoma aparatinės ir programinės įrangos veikimo būsena.
 • Įvykių ataskaita (.pdf formatu) skelbiama kasdien. Šioje ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie visus objekte atliktus pakeitimus, kurie gali turėti įtakos atsargų būklei. Tai gali būti produktų išdėstymas sandėlyje, tankio pokyčiai, grūdų klasės pokyčiai ir rūšies pokyčiai.

Biriųjų medžiagų saugyklose laikomų atsargų valdymas

Įmonės „Ronin“ siūloma atsargų valdymo sistema (ART Inventory Management System) padeda be vargo valdyti jūsų įmonės atsargas. Jau šešiolika metų įmonė „Ronin System Solutions“ tobulina ART sistemą, kurdama vis geresnes lazerines matavimo priemones ir vis išmanesnę programinę įrangą.

ART sisteminė programinė įranga (ART System Software) pateikia naudotojui vertingų įžvalgų apie tai, kas vyksta visame objekte, konkrečioje saugykloje ar apskaitos dokumentuose. Suderindama ir sinchronizuodama šiuos tris svarbius veiksnius, ART sistema suteikia operatoriui galimybę suderinti apskaitos duomenis su tuo, kas fiziškai vyksta saugykloje.
Atsargų valdymas prasideda nuo išsamios kasdienės apžvalgos apie tai, kas vyksta objekte. Tam didelę reikšmę turi saugyklų išdėstymas ir skaičius, taip pat saugomų grūdų rūšis, klasė, tankis ir kiti rūšiavimo kriterijai. Ši informacija, kartu su lazerinio skenavimo įrenginių infrastruktūra, kuriuos pasitelkiant nuolat matuojama užimta vieta saugykloje, ir yra ART sistemos pagrindas.

ART duomenų vizualizavimo programinė įranga (ART Dashboard Software) padeda įvertinti saugyklų duomenis, informaciniame skydelyje pasirinkus bet kurią saugyklą ar sandėlį. Šiame puslapyje pateikti visi ankstesni skenavimo duomenys, taip pat matavimo metu buvusi saugomų produktų masė, tūris ir tankis. Be to, jame saugyklos suskirstytos pagal saugomų produktų rūšį, tankį ir klasę. Vienos saugyklos ART rodinyje (ART Single View) operatorius gali peržvelgti paskutinių dešimties paskelbtų nuskaitymų rezultatus.
Šiame puslapyje taip pat pateikiama esama saugyklos aparatinės ir programinės įrangos būsena. Būsenos piktogramos ir pranešimų skirtukas teikia informacijos apie dabartinę ataskaitų teikimo tvarkaraščio, infrastruktūros patikimumo, pasenusių nuskaitymų, dulkėtų ar perpildytų saugyklų būseną. Visi šie duomenys pagrindžia ataskaitoje pateiktų duomenų patikimumą ir nurodo operatoriui galimus sistemos arba duomenų pažeidimus. 

 • Kasdienis apskaitos duomenų ir faktinių atsargų duomenų suderinimas
 • Perteklinių ir deficitinių pozicijų laikui bėgant nustatymas
 • Nuotolinio biuro priežiūra ir informavimas
 • Duomenų tendencijos
 • Pagal prenumeratos sąlygas, „ART Dashboard“ programinė įranga gali siųsti ART debesijos valdymo platformai (ART Cloud Management) duomenis, kad iš vienos platformos butų pasiekiami kelių objektų duomenys
 • Išsami grūdų judėjimo apžvalga kiekvienoje saugyklos dalyje
 • Virtualus saugyklų suskirstymas, siekiant atskirti produktus 

Į krūvas supiltų atsargų valdymas

Įmonės „Ronin“ siūloma atsargų valdymo sistema (ART Inventory Management System) padeda be vargo valdyti jūsų įmonės atsargas. Jau šešiolika metų įmonė „Ronin System Solutions“ tobulina ART sistemą, kurdama vis geresnes lazerines matavimo priemones ir vis išmanesnę programinę įrangą.

ART sisteminė programinė įranga (ART System Software) pateikia naudotojui vertingų įžvalgų apie tai, kas vyksta visame objekte, per pamainą ar apskaitos dokumentuose. Suderindama ir sinchronizuodama šiuos tris svarbius veiksnius, ART sistema suteikia operatoriui galimybę suderinti apskaitos duomenis su tuo, kas fiziškai vyksta objekte.
Atsargų valdymas prasideda nuo išsamios kasdienės apžvalgos apie tai, kas vyksta objekte. Tam didelę reikšmę turi saugojimo vietų išdėstymas ir skaičius, taip pat saugomų produktų rūšis, klasė, tankis ir kiti rūšiavimo kriterijai. Ši informacija, kartu su lazerinio skenavimo įrenginių infrastruktūra, kuriuos pasitelkiant nuolat matuojama užimta vieta saugykloje, ir yra ART sistemos pagrindas.

ART duomenų vizualizavimo programinė įranga (ART Dashboard Software) padeda įvertinti krūvų duomenis, informaciniame skydelyje pasirinkus bet kurią saugojimo vietą. Šiame puslapyje pateikti visi ankstesni skenavimo duomenys, taip pat matavimo metu buvusi saugomų produktų masė, tūris ir tankis. Be to, jame krūvos suskirstytos pagal laikomų produktų rūšį, tankį ir klasę. ART duomenų vizualizavimo programinė įranga taip pat gali padėti apdoroti iš dronų gautus taškų debesies duomenis ir markšeiderių pateiktus duomenis. Nuskaitymo duomenys automatiškai iškerpami iš duomenų debesies duomenų ir pavaizduojami ART pagal faktinę krūvų ar duobių struktūrą. Kai šios zonos ir krūvų infrastruktūra užprogramuojamos sistemoje ART, susijusius duomenis galima rinkti sklandžiai. 

 • Atsargų ataskaita (.pdf formatu) skelbiama kasdien. Šioje ataskaitoje išsamiai aprašoma atsargų, buvusių kiekvienoje saugojimo vietoje ataskaitos sudarymo metu, masė (tonomis), tūris ir tūrinis tankis.
 • Sistemos tinkamumo ataskaita (.pdf formatu) skelbiama kasdien. Šioje ataskaitoje aprašoma aparatinės ir programinės įrangos veikimo būsena.
 • Įvykių ataskaita (.pdf formatu) skelbiama kasdien. Šioje ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie visus objekte atliktus pakeitimus, kurie gali turėti įtakos atsargų būklei. Tai gali būti produktų išdėstymas saugykloje, tankio pokyčiai, grūdų klasės pokyčiai ir rūšies pokyčiai.